Zabor-Żakowska Sylwia

Artyści » Zabor-Żakowska Sylwia

Jej twórczość obejmuje dwie dziedziny: malarstwo i poezję, które nierzadko korespondują ze sobą. Zjawisko dialogu między dziedzinami sztuki zainteresowało ją podczas studiowania Psychologii Twórczości na UJ w Krakowie. Wtedy również zafascynowała ją idea kontaktu dzieci ze sztuką i aktywnego ich wprowadzania w świat twórczości. Przez lata pracy z dziećmi konsekwentnie ją realizuje, rozszerzając i wzbogacając dotychczasowe nauczanie plastyki o sferę myślenia twórczego, wyobraźni i innowacyjności. Jej autorskie, twórcze scenariusze zajęć plastycznych można przeczytać wśród publikacji WSiP - wydawnictwa, z którym współpracuje od kilku lat.

Poezja pani Sylwii często nawiązuje do malarstwa, zarówno ta kierowana do dorosłego odbiorcy jak i do dziecka. Wiersze zostały opublikowane w antologii poezji współczesnej „Słowa na miedzy przysiadły” w 2013 r. przez Wydawnictwo Scholar. Poezja dla dorosłych zaś została nagrodzona drugim miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Sprostać wierszem”.

Droga do malarstwa pani Sylwii nie była prosta, wiodła przez studiowanie Ogrodnictwa, Filologii Angielskiej, Psychologii Twórczości i wiele lat pracy z dziećmi i obserwacji świata.

Malarstwo ukończyła na UMCS pod kierunkiem prof. Jacka Wojciechowskiego, gdzie została wyróżniona za „oryginalny język plastyczny”. Takie właśnie są obrazy pani Sylwii – oryginalne i wywołujące u odbiorcy zadumę. Można je było dotychczas oglądać na wystawach poplenerowych Grupy Piaseczno